Trị loãng xương bằng cách uống hồng trà

Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản cho biết hồng trà có thể giúp điều trị bệnh loãng xương. Bệnh loãng xương là tình trạng xương ảnh hưởng đến người già. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận một người sẽ cần phải uống rất nhiều hồng trà thì mới có thể giúp trị bệnh.

Đọc tiếpTrị loãng xương bằng cách uống hồng trà

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!